Zenit Läromedel AB

Välkommen till Zenit Läromedel!

Vänligen välj Skola & Företag eller Privatperson

0523-379 00

zenit@zenitlaromedel.se

Termoelement järn-mässing

Art. nr: 10-496910

75 kr

Produktbeskrivning

Om man löder eller nitar ihop bleck av olika metaller och
uppvärmer lödstället uppkommer en elektrisk spänning i kontaktstället.
Spänningen kan mätas med en mV-meter. Storleken av spänningen
är beroende dels av uppvärmningen dels av meterialet i de båda blecken.
Den termoelektriska spänningen vid 100 °C uppgår till några mV (3-15mV)