Zenit Läromedel AB

Välkommen till Zenit Läromedel!

Vänligen välj Skola & Företag eller Privatperson

0523-379 00

zenit@zenitlaromedel.se

Boyles-Mariotte Apparatus

Art. nr: 09-111555

4 875 kr

Produktbeskrivning

För demonstration av förhållande
mellan volym och tryck vid konstant
temperatur. Apparaten består av en
graderad plexiglascylinder försedd
med en förskjutbar kolv för inställning
av volymen samt en manometer med
lättavläst skala.