Zenit Läromedel AB

Välkommen till Zenit Läromedel!

Vänligen välj Skola & Företag eller Privatperson

0523-379 00

zenit@zenitlaromedel.se

Hydrostatiska paradoxen

Art. nr: 09-111410

4 787,50 kr

Produktbeskrivning

Pascal´s apparat. För demon-
startion av att trycket i en vätska
endast beror av höjden till fria
vätskeytan och inte av behållarens
form. 4 behållare med olika utseende
medföljer. Apparaten är gjord av yt-
behandlad aluminium och monterad
på en basplatta.