Zenit Läromedel AB

Välkommen till Zenit Läromedel!

Vänligen välj Skola & Företag eller Privatperson

0523-379 00

zenit@zenitlaromedel.se

Coulumbmeter digital

Art. nr: 11-003815

2 035 kr

Produktbeskrivning

Digitalt instrument för mätning av
laddning tex laddningen hos en
kondensator. Ett mycket bra alter-
nativ till elektroskop. Försedd med
knapp för urladdning.Mätområde.
-1999 nC-+ 1999 nC