Zenit Läromedel AB

Välkommen till Zenit Läromedel!

Vänligen välj Skola & Företag eller Privatperson

0523-379 00

zenit@zenitlaromedel.se

Kondensatorplatta med bananstift Cornelsen

Art. nr: 11-050124

150 kr

Produktbeskrivning

Plattan sätts fast i en plexiglas-
stav ( 11 - 050125 ) och används
som kondensatorplatta tillsam-
mans med ett elektroskop.
Skivans diameter 50 mm. Stift-
diameter 4 mm.