Zenit Läromedel AB

Välkommen till Zenit Läromedel!

Vänligen välj Skola & Företag eller Privatperson

0523-379 00

zenit@zenitlaromedel.se

Giemsa-lösning 500ml azur-eosin-metylenblått

Art. nr: 71-015502

1 001,25 kr

Produktbeskrivning

Azur-eosin-metylenblåttlösning (Giemsa)
Flampunkt 15 °C R: 11, 23/25 ADR-klass 3, UN 1230, Fp. gr II S: 7, 16, 24, 45