Zenit Läromedel AB

Välkommen till Zenit Läromedel!

Vänligen välj Skola & Företag eller Privatperson

0523-379 00

zenit@zenitlaromedel.se

Casio FX-9860GIII

Art. nr: 29-209860

1 120 kr

Produktbeskrivning

För gymnasiets alla matematikkurser och högskola/universitet.
Grafisk miniräknare FX-9860GII med stor kontrastrik display med naturlig in- och utmatning, bakgrundsbelysning och 1,5 MB Flash ROM-minne Med den stora "naturliga" displayen kan du visa bråktal, kvadratrötter och andra numeriska uttryck på samma sätt som i matematikboken.

Minne: 61 kB RAM
1,5 MB Flash ROM
Perfect Natural V.P.A.M. - Naturlig in- och utmatning
Flera lösningar av valfria ekvationer
Lös linjära ekvationssystem, matrisberäkning
Visa funktioner grafiskt och skapa värdetabeller
Beräkna nollpunkter, maximum, minimum och skärningspunkter
Bestäm tangent- och normalekvationer
Numerisk differential- och integralkalkyl
Undersök funktioner med parametrar
Vida data grafiskt
Genomför regressioner
Beräkna karakteristiska värden utifrån stickprov
Fördelningsfunktioner
Tabellkalkyler
Vektorkalkyl
Slumpsimulatorer
Heltaliga slumptal
Enhetsomräkning
Utökad vektorkalkyl
Stokastiska simuleringar
Dynamiskt geometrisystem
Upprepa hela lösningssätt med ändrade startvärden
Bakgrundsbelysning
Förinstallerad applikation ECON2 för mätvärdesregistrering
USB-anslutning (för dataöverföring och bildöverföring till CASIO-projektor)