Zenit Läromedel AB

Välkommen till Zenit Läromedel!

Vänligen välj Skola & Företag eller Privatperson

0523-379 00

zenit@zenitlaromedel.se

Vernier Software är en ledande tillverkare av databaserad mätutrustning till de naturvetenskapliga ämnena. 

Samtliga Verniers produkter har 5 års garanti.

Verniers programvara löper som en röd tråd genom stadierna:

Universitet och högskolor använder Labview, gymnasiet vill gärna ha med videoanalys så här används oftast LoggerPro, lillebror till Labview. På högstadiet används LoggerPro eller den nya appen Graphical Analysis. I låg och mellanstadiet är det LoggerLite eller Graphical Analysis som används mest.

Graphical Analysis finns på samtliga plattformar, PC, Mac, Chrome, Apple och Android.

Hör av er så kan vi prata om hur just din skola skulle kunna använda Verniers prdukter. 
All programtext är översatt till svenska, men har ni många nyanlända så har ni tillgång till många språk.

Vi anordnar kurser för databaserat lärande, många försök finns i experimentbanken.  
Välkomna att ta kontakt 0523-37900.

Här kan du ladda ner Logger Pro 3.15 för PC 

 Vernier nya katalog för grundskola och gymnasium 2020 kan ni hämta i pdf-format här.


 Vernier nya katalog för Högskolor och Universitet 2020 kan ni hämta i pdf-format här.